Drie zijn er,:
Namelijk personen en onderscheiden getuigen.