de Geest de waarheid is.:
Dat is, de leer van het Evangelie dat Jezus is de Christus. Welke leer geest genoemd wordt, 2 Cor. 3:6. Zie de aantekeningen aldaar.