de Geest is het,:
Dat is, de Heilige Geest getuigt in de harten der gelovigen; 2 Cor. 1:22; Ef. 1:13.