gelooft, dat Jezus:
Namelijk met zodanig een geloof, dat vergezeld is van alles wat tot een oprecht geloof behoort; zie 1 Joh. 4:2.