uit den Geest,:
Dat is, uit de getuigenis, de werking en drijving van den Heiligen Geest. Zie Rom. 8:9,14,15,16.