in den Naam:
Dat is, in Zijn Zoon Jezus Christus. Zie 1 Joh. 2:12.