zo wat wij bidden,:
Namelijk dat ons ter zaligheid nodig is, en met Zijn wil overeenkomt. Zie 1 Joh. 5:14.