vrijmoedigheid:
Dat is, een vrijmoedig vertrouwen; Hebr. 4:16.