voor Hem.:
Namelijk Jezus Christus, die ons richten zal, om voor Hem in Zijn komst vrijmoedig te mogen bestaan en niet beschaamd te worden. Zie 1 Joh. 2:28.