uit de waarheid:
Dat is, rechte en ongeveinsde christenen zijn, die de waarheid des Evangelies recht verstaan, geloven en beleven.