hieraan kennen wij,:
Namelijk aan de betoning van oprechte liefde aan onzen naaste.