met den woorde,:
Namelijk alleen, gelijk Rom. 2:28.