Gods in hem?:
Hij noemt hier liefde Gods, en niet des naasten, hoewel hij hier van deze spreekt, omdat wij God niet kunnen liefhebben als wij onzen naasten niet liefhebben. Zie 1 Joh. 4:20,21.