sluit:
Namelijk dat hij het niet opent tot behulpzaamheid en weldadigheid.