Hem niet kent.:
Namelijk God, die onze Vader is; Joh. 16:3.