schuldig voor:
Namelijk wanneer de eer van God, de stichting der gemeente en de nood der broeders zulks vereist.