gekend, dat:
In sommige boeken wordt gelezen de liefde Gods gekend.