de wereld haat.:
Dat is, de wereldse en onwedergeboren mensen.