Verwondert u niet,:
Namelijk alsof het een vreemde en ongehoorde zaak ware. Want dat het terstond van den beginne der wereld zo geweest is, leert het voorbeeld van Kaïn en Abel, in 1 Joh. 3:12.