Omdat zijn werken:
Dat is, uit enkel nijd en afgunstigheid, omdat hij niet kon verdragen, dat God Abel, die godzalig leefde, getuigenis gaf, dat Hij hem aangenaam was, en dat Kaïns offerande Hem mishaagde, daar hij een slecht leven leidde. Zie Hebr. 11:4.