de wereld niet,:
Dat is, de wereldse en ongelovige mensen; de menigte dergenen die buiten Christus zijn.