de verkondiging,:
Of boodschap die gij, enz. Zie 1 Joh. 1:5.