uit God, en die:
Namelijk geboren of wedergeboren, 1 Joh. 3:9.