openbaar. Een:
Dat is, kennelijk om den een van den ander te onderscheiden en onderkennen.