niet zondigen,:
Dat is, zich tot een zondig leven begeven; gelijk tevoren 1 Joh. 3:6,8.