Zijn zaad:
Dat is, Gods zaad, waardoor Hij wedergeboren is, namelijk het Woord van God; 1 Petr. 1:23; Joh. 3:5,6.