die uit God geboren:
Dat is, wedergeboren door het Woord en den Geest van God. Zie Joh. 1:13.