geopenbaard, opdat Hij:
Namelijk in het vlees. Zie 1 Joh. 3:5.