uit den duivel;:
Dat is, die aardt naar den duivel, gelijk de kinderen naar hun vaders. Zie Joh. 8:44.