gelijk Hij rechtvaardig is.:
Dit wordt niet verstaan van zulk een gelijkheid die in alles zou overeenkomen, want zo is niemand Christus gelijk onder de mensen; maar zodanig een gelijkheid, als er is tussen een volmaakt patroon en tussen een werk daarnaar gemaakt, hoewel niet volkomen het patroon uitdrukkende.