rechtvaardig,:
Dat is, een vroom en godzalig mens, gelijk dit woord zo doorgaans genomen wordt. Zie 1 Petr. 3:12, en 1 Petr. 4:18, en 2 Petr. 2:7,8.