de rechtvaardigheid doet,:
Dit wordt gesteld tegen de zonde doen, en betekent dus een godzalig en rechtvaardig leven leiden, en zich in alle goede werken bevlijtigen en oefenen.