geopenbaard is,:
Namelijk door Zijn eerste komst in het vlees. Zie 1 Joh. 1:2.