doet ook de ongerechtigheid;:
Dat is, die begaat de overtreding der wet of die verbreekt de wet.