Hij rein is.:
Namelijk Christus. Zie 1 Joh. 3:5. Dat is, het voorbeeld van Christus zichzelf voorstellende als een patroon van reinheid, om het na te volgen, hoewel zulks in dit leven niet volmaakt kan geschieden.