deze hoop:
Namelijk dat hij de heerlijkheid der kinderen Gods zal genieten.