wat wij zijn zullen.:
Dat is, met hoe grote heerlijkheid wij zullen aangedaan worden.