hetgeen in de:
Gr. de verborgen dingen der duisternis.