met de roede:
Dat is, met oefening van straf en tuchtiging; 2 Cor. 10:6.