niet de woorden:
Dat is, den roem van welsprekendheid, of van kennis in geestelijke zaken.