tot nu toe.:
Dat is, niet eens of twee maal, maar geduriglijk tot nu toe.