werkende met onze:
Zie hiervan een voorbeeld in Paulus; Hand. 18:3, en 1 Cor. 9:6.