niet te gevoelen:
Namelijk nog van uwe leraars, noch van uzelven, die door hen onderwezen zijt.