Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Nero was the first emperor who needed an
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book IV Chapter 24: Caesar in Britain. Landing problems(cont.)[55 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
But the barbarians, upon perceiving the design of the Romans, sent forward their cavalry and charioteers, a class of warriors of whom it is their practice to make great use in their battles, and following with the rest of their forces, endeavored to prevent our men landing. In this was the greatest difficulty, for the following reasons, namely, because our ships, on account of their great size, could be stationed only in deep water; and our soldiers, in places unknown to them, with their hands embarrassed, oppressed with a large and heavy weight of armor, had at the same time to leap from the ships, stand amid the waves, and encounter the enemy; whereas they, either on dry ground, or advancing a little way into the water, free in all their limbs in places thoroughly known to them, could confidently throw their weapons and spur on their horses, which were accustomed to this kind of service. Dismayed by these circumstances and altogether untrained in this mode of battle, our men did not all exert the same vigor and eagerness which they had been wont to exert in engagements on dry ground.

Event: Caesar in Britain

Caesar in Brittania. Landingsproblemen.

Toen daarentegen de buitenlanders het plan van de Romeinen hadden opgemerkt, stuurden zij hun ruiterij en wagenstrijders vooruit (dit was de hun gebruikelijke oorlogstactiek) en trachtten onze soldaten, door hen met hun overige troepen meteen op de hielen te zitten, te verhinderen van boord te gaan. De volgende redenen bleken de grootste moeilijkheden op te leveren: vanwege hun omvang konden de schepen slechts in volle zee voor anker gaan; onze soldaten echter moesten, terwijl het onbekend terrein voor hen was, zij handen vol werk hadden en door hun grote en zware bepakking geen handelingsvrijheid kregen, tegelijkertijd van de schepen afspringen en in de stroming zich staande zien te houden en met de vijanden een gevecht aangaan, terwijl zij op het droge of na enkele stappen in het water - niets zat hun armen in de weg en het terrein was hen welbekend - brutaalweg hun projectielen wierpen en hun daartoe afgerichte paarden de sporen gaven. Hierdoor in paniek geraakt en volledig verstoken van ervaring met zo'n soort strijd, betoonden onze soldaten niet hetzelfde fanatisme en dezelfde inzet als zij gewend waren bij infanteriegevechten.