de gemeenschap:
Dat is, uw geloof, hetwelk gij met ons gemeen hebt. Of de mededeling van de vruchten uws geloofs, vooral uw goeddadigheid, die uit het geloof spruit. Zie Hebr. 13:16.