uwen huize is::
Dit wordt verstaan van het huis van Filemon, aan wien deze brief vooral geschreven is.