door uw gebeden:
Die gij voor mijn verlossing doet.