Archippus,:
Deze was een dienaar van de gemeente te Colosse, Col. 4:17, en wordt hier bijgevoegd, opdat hij de verzoening van Onesimus zou helpen bevorderen met zijn tegenwoordigheid en aanzien.