in den Heere;:
Dat is, volgens het bevel en den wil des Heeren; of, in des Heeren naam, om des Heeren wil, tot wien hij nu bekeerd is.