Ja, broeder,:
Grieks, Nai; welk woord gebruikt wordt niet alleen om de waarheid te bevestigen, maar ook om te smeken; gelijk het Hebr. woord ana, of, na, en het woord edoch, eilieve, in onze taal. Zie Matth. 15:27; Openb. 22:20.